ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Από το έτος 2001 η εταιρία δραστηριοποιείται στην βιομηχανική επεξεργασία του ρυζιού. Η νέα ανεγερθείσα μονάδα παραγωγής είναι εγκαταστημένη στην Σίνδο Θεσσαλονίκης και απέχει 10 χλμ από τον εμπορικό λιμένα και 0,5 χλμ από τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Αθηνών.
  
  Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν έκταση 5.000 τ.μ., επί οικοπέδου 21 στρεμμάτων. Η τοποθεσία της μονάδας παραγωγής καθιστά ευχερή την μεταφορά του προϊόντος ναυτιλιακός, οδικός και σιδηροδρομικός.

  Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας παραγωγής βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής, στα επιμέρους τμήματα υγροθερμικής κατεργασίας (parboiling), αλέσεως και παραγωγής ενέργειας μέσω της καύσεως βιομάζας (ορυζοφλοιού).
  
  Τμήμα αποφλοίωσης, Σιλό αποθήκευσης ακατέργαστου ρυζιού, Ορυζόμυλος - Τμήμα αποπιτύρωσης, Τμήμα υγροθερμικής κατεργασίας, Τμήμα καύσης ορυζοφλοιού και παραγωγής ενέργειας(ατμού), Φίλτρα καθαρισμού καυσαερίων.