ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ διαθέτει εγκαταστάσεις στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και στον Προβατώνα Έβρου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ
Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης η ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ διαθέτει μονάδα επεξεργασίας ρυζιού parboiled καθώς και μονάδα αποφλοίωσης ρυζιού στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις της στη Σίνδο καταλαμβάνουν έκταση 5000 τμ. Ειδικότερα εγκαταστάσεις μας στη Σίνδο περιλαμβάνουν:
  • Σιλό αποθήκευσης ακατέργαστου ρυζιού
  • Ορυζόμυλος
  • Τμήμα υγροθερμικής κατεργασίας parboiling plant
  • Τμήμα συσκευασίας
  • Τμήμα καύσης ορυζοφλοιού και παραγωγής ενέργειας
  • Τμήμα καθαρισμού καυσαερίων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ ΕΒΡΟΥ
Στον Προβατώνα Έβρου η ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ διαθέτει μονάδα αποθήκευσης δημητριακών καθώς και μονάδα επεξεργασίας δημητριακών. Οι εγκαταστάσεις της στον Προβατώνα καταλαμβάνουν έκταση 7000 τμ. Ειδικότερα εγκαταστάσεις μας στον Προβατώνα περιλαμβάνουν:
  • Σιλό αποθήκευσης ακατέργαστου δημητριακών
  • Μονάδα επεξεργασίας δημητριακών
  • Μονάδα επεξεργασίας ζωοτροφών
  
ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 574 00 - Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 798 151, Fax: 2310 797 323
ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ΕΒΡΟΥ, Τ.Κ. 680 03 Τηλ. 25540 42210, Fax: 25540 42213