ΠΟΙΟΤΗΤΑ
  Η παραγωγική διαδικασία έχει πιστοποιηθεί για την εναρμόνιση στο σύστημα HACCP, η επιχείρηση είναι και πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2008.

  Η μονάδα παραγωγής λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.